Høre- og IT-café i Struer

Arrangør: Holstebro Lokalafdeling

Høre- og IT-café med indlæg fra Thomas Wibling om, hvordan vi mestrer tilværelsen uanset vores høretab, så vi undgår mistrivsel. Indlægget bliver fra 10.15 til 12.15.

Der kommer også indlæg om, hvad Høreforeningen kan hjælpe dig med, og hvordan vi kan bruge den ny teknik. Hvis du tager din smartphone, PC eller iPad med, kan vi hjælpe dig med at komme i gang med Facebook og at finde vores hjemmeside. Vi skal i det hele taget bruge dagen til at tale om høretab og hjælp samt den ny teknik.

Der vil være en sandwich med øl eller vand til frokost og kaffe med kage. Prisen er 50 kr. Det kræver blot, at du tilmelder dig senest en uge før og er medlem af foreningen. Prisen for ikke-medlemmer er 100 kr.

Tilmelding senest den 19. marts til Henning med sms på tlf. 2262 4233 eller bedst via link på vores hjemmeside: www.hoereforeningen-holstebro.dk

Bemærk at det foregår i Struer.

23.03.2023 10:00 Salen i Aktivitetscentret, Skolegade 5A,, Struer
Webdesign og udvikling / SYNERGI