Besøg på Thorvaldsens Museum

Arrangør: Hvidovre Lokalafdeling

Vestegnens lokalafdelinger arrangerer tur til Thorvaldsens Museum med privat omvisning kl. 13-14. Inden rundvisning er man velkommen til at spise frokost for egen regning kl. 12.00.

Tjek Høreforeningens hjemmeside under aktiviteter for mere info. Sidste frist for tilmelding er fredag den 21. april til hvidovre@hoereforeningen eller Helle Hansen, sms 42210603. Der vil være skrivetolk.

29.04.2023 12:00
Webdesign og udvikling / SYNERGI