Besøg på Thorvaldsens Museum

Arrangør: Høje-Taastrup Lokalafdeling

Ønsker man at spise frokost for egen regning, er der rig lejlighed til dette, da der ligger mange gode spisesteder i området. Mødetid for alle er kl. 12.40 ved indgangen.

Hvis du/I har lyst til at deltage er tilmelding til Jens Wiinholt, mail: jetduch@gmail.com, sms 40481867 eller Lise-Lotte Kiær, mail: liselottekiaer@hotmail.com, sms 24438877. Der vil være skrivetolk og mobilt teleslyngeanlæg.

Dette tilbud er kommet i stand som resultat af samarbejdet mellem Høreforeningens lokalafdelinger på Vestegnen. 

Entré 50 kr. - betaling sker når vi mødes.

29.04.2023 13:00
Webdesign og udvikling / SYNERGI